Kategoriler


 • 1. Açık Hava Grafik Tasarımı
 • Tasarımın açık havada uygulandığı mecranın görseli A3 (yatay) boyutlarında basılarak gönderilmelidir.

 • 2. Afiş Tasarımı (Kültürel/Sosyal)

 • 3. Afiş Tasarımı (Ticari)

 • 4. Satış ve Reklam Pazarlama Malzemesi (P.O.P. Tasarımı)

 • 5. Ambalaj Üzeri Grafik Tasarımı

 • 6. Basın Kampanyası (Dergi/Gazete)
 • Devamlılık arz eden en az iki çalışma (dergi ya da gazetede yayımlandığı boyutlarda) gönderilmelidir.

 • 7. Broşür/Katalog Tasarımı

 • 8. CD/Plak Kapağı Tasarımı
 • Spotify, iTunes, SoundCloud vb. dijital müzik platformları için yapılan tasarımlar da kabul edilmektedir.

 • 9. Çeşitli
 • Herhangi bir kategoriye girmeyen işler “Çeşitli” kategorisine gönderilmelidir.

 • 10. Dergi Kapağı Tasarımı

 • 11. Direct Mail/Flyer Tasarımı

 • 12. Faaliyet Raporu Tasarımı

 • 13. Hareketli Görüntü Tasarımı (Motion Graphics)
 • Vimeo/Youtube linki gönderilmelidir.

 • 14. İlan Tasarımı (Dergi/Gazete)
 • Dergi ya da gazetede yayımlandığı boyutlarda gönderilmelidir.

 • 15. İllüstrasyon
 • Bu kategoride sergilenecek çalışmalar uygulandıkları dijital ya da basılı mecra ile birlikte gönderilmelidir.

 • 16. Jenerik Tasarımı (Title Sequence)
 • Vimeo/Youtube linki gönderilmelidir. Film, Dizi, TV Programı, İnternet Programı jenerikleri kabul edilmektedir.

 • 17. Kişisel Tanıtım (Self Promotion)

 • 18. Kitap Kapağı Tasarımı

 • 19. Kitap Tasarımı

 • 20. Kurumsal Kimlik Tasarımı
 • En az 3, en fazla 10 parça uygulama gönderilebilir.

 • 21. Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tasarımı

 • 22. Logo Tasarımı
 • Logo, 21×21 cm bir alan içinde, uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde siyah-beyaz ve renkli olarak iki ayrı şekilde gönderilmelidir. Bu kategori altında gönderilecek tüm işlerde künyenin açıklama kısmında faaliyet alanının belirtilmesi gerekmektedir.

 • 23. Menü Tasarımı

 • 24. Mobil Uygulama Tasarımı
 • Arayüz tasarımının görselleri bir A3 (yatay) sayfasında düzenlenerek AppStore ya da Google Play linki ile birlikte gönderilmelidir.

 • 25. Öğrenci Projeleri
 • Bu kategoriye sadece Grafik Tasarım ya da İletişim Tasarımı Bölümlerinde okuyan lisans öğrencileri okulda gerçekleştirdikleri projeleriyle başvurabilirler. Öğrenci projeleri dışındaki kişisel çalışmalar bu kategorinin dışındadır. Katılımcı öğrencilerin, projelerini öğrenci künyeleriyle birlikte göndermeleri gerekmektedir.

 • 26. Sergileme Tasarımı
 • Tasarımların sergi alanındaki uygulamasının fotoğrafları A3 (yatay) boyutlarında basılarak gönderilmelidir.

 • 27. Süreli Yayın Tasarımı

 • 28. Takvim/Ajanda Tasarımı

 • 29. Tanıtım Eşyası Üzeri Grafik Tasarımı

 • 30. Tasarım Devamlılığı ve Grafik Uygulama
 • Broşür/katalog, faaliyet raporu, kitap, menü, süreli yayın, takvim/ajanda vb. çalışmalar gönderilebilir.

 • 31. Tebrik Kartı/Davetiye Tasarımı
 • E-davetiye, E-kart vb. dijital çalışmalar da gönderilebilir.

 • 32. Tekstil Ürünü Üzeri Grafik Tasarımı
 • T-Shirt, çanta vb.

 • 33. Tipografi
 • Bu kategoride sergilenecek çalışmalar uygulandıkları mecra ile birlikte gönderilmelidir. İşin boyutunun büyük olması halinde işin kendisi ve uygulandığı mecranın görseli A3 (yatay) boyutunda düzenlenerek gönderilmelidir.

 • 34. Web Sitesi Tasarımı
 • Arayüz tasarımının görselleri A3 (yatay) boyutlarında düzenlenerek web sitesi linki ile birlikte gönderilmelidir.

 • 35. Yazı Karakteri Tasarımı
 • Karakter seti, alfabenin kullanımı, cümle ve kelime kullanım örnekleri 70×100 cm (dikey) boyutunda düzenlenerek gönderilmelidir. İsteyen tasarımcılar, yazı karakterinin kullanımını gösteren bir kitapçık da gönderebilirler.