Katılım Koşulları


Sergiye sadece Eylül 2017’dan itibaren basılmış ve uygulanmış işler kabul edilmektedir.

Orijinal işler kesinlikle paspartusuz ve herhangi bir malzemeye yapıştırılmamış olmalıdır.

Sergi ve yarışmaya katılmak için GMK üyesi olma koşulu aranmaz.

Tasarımcılar tüm kategorilerde ve istedikleri sayıda işle yarışmaya katılabilirler.

Açık hava grafik tasarımı, afiş, basın kampanyası, ilan, illüstrasyon, kurumsal kimlik kılavuzu tasarımı, logo, mobil uygulama tasarımı, öğrenci projeleri, sergileme tasarımı, tipografi, web sitesi tasarımı, yazı karakteri tasarımı kategorileri dışında hiçbir kategoride maket ve dijital çıkış kabul edilmez.

Tasarımcılar, yarışmaya aynı tasarımla birden fazla kategoride başvurabilirler. Örneğin, basın ilanı kategorisine gönderilen bir ürünün üzerinde yer alan illüstrasyon, ayrıca katılım ücreti ödenmek koşuluyla illüstrasyon kategorisine de gönderilebilir.

Yarışma bireylere açıktır, kurumlar adına katılım kabul edilmeyecektir. Firma, kurum ve grup adı altında gönderilen işler yarışma dışı bırakılacaktır.

Katılım koşullarına uymayan, yıpranmış, solmuş, yırtılmış olarak teslim edilen işler yarışma dışı bırakılır.

Sergiye katılmak isteyen GMK üyelerinin, 2018 yılı aidatı dahil tüm aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. (Aidat borçları işlerin teslimi sırasında da ödenebilir.)

Önemli Notlar

Özgün olmadığı belirlenen işler Jüri ve Yönetim Kurulu tarafından sergi dışı bırakılır. Ödül kazandıktan sonra söz konusu ürünün özgün olmadığı belirlenirse, GMK Yönetim Kurulu, ödülün geri alınması ve durumun üyelere bildirilmesi yoluna gider.

Jüri üyeleri, gerekli gördüğünde sergiye katılan işlerin kategorilerini değiştirebilir.

Bir kategoride ödül değerlendirmesi yapılabilmesi için, en az 4 farklı katılımcının o kategoride iş göndermiş olması gerekir.

Sergiye katılan işler hiçbir şekilde geri verilmez. GMK üyesi olan katılımcıların kazandığı para ödüllerinin %20’si derneğe aktarılacaktır. Üye olmayan katılımcıların özel ödül kazanması halinde kendilerine yalnızca ödül belgesi verilecek, para ödülü derneğe aktarılacaktır.

Katılım koşullarına uygun, uygulanmış her ürün sergilenir. Ancak sergi mekânının yeterli olmadığı durumlarda, katılım formundaki sıraya göre en sondan başlayarak işler sergi dışı bırakılabilir.

GMK, yarışma ve sergi konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sergiye katılan her tasarımcı bu koşulları kabul etmiş sayılır.